Denumirea de „Masonerie capitulară” sau Masoneria Arcului Regal vine de la faptul că fraţii masoni, companioni în acest Corp, lucrează în Capitule.Există o cheie  de  boltă,  „Keystone”,  care  închide  arcada,  dar  există  şi  o  piatră, „Copestone”, care închide, în întregime, zidul.

Masoneria capitulară sau Ritul Capitular este considerată „piatra de legătură” (Copestone) a Vechii Masonerii.Locul pe care îl ocupă în Francmasonerie Arca Regală sau Arcul Regal (Royal Arch) variază de la o ţară la alta. În Masoneria engleză, căreia îi displace noţiunea de „grade superioare”, ea este considerată ca un adaos la gradul de Maestru, în concordanţă cu celebrul articol II din Actul de Unire din 1813: „Se declară şi se stipulează cea mai pură Masonerie Antică are trei grade şi nu mai mult, adică: Ucenic Admis, Calfă (Companion) şi Maestru Mason, care include şi ordinul suprem Sfânta Arcă Regală”.


Maestrul de Marcă
(mark master)

La construirea Templului din Ierusalim al regelui Solomon au lucrat, după unii autori, chiar 80.000 de muncitori, ucenici şi calfe.La sfârşitul celor şase zile de lucru, fiecare din ei se prezenta pentru primirea salariului cuvenit muncii lor.Un Maestru experimentat, un superintendent avea misiunea de a controla calitatea lucrărilor.Ritualul acestui grad ne evidenţiază preocuparea  regelui Solomon pentru organizare, ordine şi disciplină; în plus, pentru măreţia acestui proiect, nu se acceptă decât lucrări de calitate.

Salariul unui muncitor era o monedă de aramă pe zi şi, pentru primirea lui, prezenta superintendentului său (Primul Supraveghetor), Marca de recunoştere, ţinută în mâna dreaptă, împreună cu un gaj individual.Văzând Marca şi gajul, Supraveghetorul ştia ce salariu să plătească.Lipsa acestora atesta apariţia unui mincinos, a unui impostor, a unui pretendent pentru o plată necuvenită. Pedeapsa pentru mâna întinsă, fără Marcă şi gaj, era tăierea mâinii, fără ezitare.

Această Marcă simbolizează legătura magnetică şi invizibilă care îi uneşte pe companionii Arcului Regal – aşa cum se spune într-o broşură a Ritului York italian – în armonia universală, îndemnându-i spre înălţare spirituală. Literele H.T.W.S.S.T.K.S. (Hyram of Tyre the Widow’s Son Sent to  King  Solomon)  pecetluiesc  legătura  cu  legenda  lui  Hiram.Gradul ne arată, prin Ritualul lui, că Solomon a instituit un principiu de drept, după muncă şi răsplată, salariul potrivit cu munca realmente efectuată şi cu calitatea ei. În plus, încă de atunci, societatea omenească ia notă de existenţa normei de drept, de existenţa unei justiţii bazată pe echitate, dreptate şi exigenţă.

Francmasoneria Arcului Regal nu este o altă Francmasonerie în raport cu Francmasoneria universală ci o componentă a acesteia, care se desfăşoară în acelaşi Templu al lui Solomon şi priveşte construcţia dintr-un unghi calitativ specific.Acolo, în acel şantier al pietrei cubice, al pietrei paralelipipedice sau cubice cu vârf, formele simbolice ale Francmasoneriei simbolice, apare o nouă piatră, cu o formă şi frumuseţe aparte; este Cheia de Boltă, ultima piatră a Boltei principale a Templului, fără de care lucrarea, în toată măreţia ei, rămâne neterminată.

Este piatra fundamentală a Templului, executată de însuşi Maestrul Hiram Abiff si reprezinta o filosofie de o incontestabilă actualitate. Marile proiecte ale omenirii, ca şi marile probleme şi provocări cu care societatea omenească este confruntată, ţin de găsirea unei soluţii, a Cheii de Boltă pentru fiecare dintre ele. Faptul că ea este confecţionată chiar de Marele Maestru Hiram, arată rolul elitei  în societate, un rol indispensabil.

Dar acest grad, această treaptă de calitate în desăvârşirea construcţiei, mai rezolvă o problemă inerentă a unei colectivităţi, unei comunităţi sociale şi spirituale; aceea de moment al dobândirii drepturilor, în plenitudinea lor.Aici, învăţătura de grad propune o componentă filosofică îndrăzneaţă şi actuală: un Candidat intră în deplinătatea drepturilor sale în momentul intrării/primirii sale într-o comunitate sau a confirmării sale pe o treaptă a ierarhiei socio-profesionale; o răsplată care ţine de calitate şi nu de cantitate sau cronologie.

Astfel, filosofia propune avansarea de la echitate la etică, mesaj care este de o actualitate fierbinte pentru omenirea secolului al XXI-lea, în care progresul este condiţionat de o etică universală şi de un acces echitabil la bunurile şi valorile colective.Pentru autorii Dicţionarului coordonat de Daniel Ligou, gradul de Maestru de Marcă (Mark Master) are, esenţialmente, drept scop să dezvolte în fiecare mason, virtuţile de Ordine, Conformitate şi Disciplină.

Accentul este pus pe responsabilitatea individuală, „marcată” simbolic într-o lucrare colectivă, respectiv obligaţiile individuale în raport cu comunitatea – asociaţie, organizaţie, comunitate.Francmasoneriea capitulară propune deci, prin acest grad, conceptul de responsabilitate colectivă şi reciprocă faţă de nevoile materiale şi spirituale ale tuturor membrilor şi ale fiecăruia în parte.Cel aflat în nevoie îşi prezintă Marca, iar cel care o primeşte acceptă un angajament de solidaritate; solidaritatea colectivă, la nivel de comunitate locală, regională, naţională şi internaţională, un principiu al organizării şi funcţionării omenirii actuale.In lucrarile sale, Rev. Jan L. Beaderstadt vede în practicarea carităţii, atât o obligaţie, cât şi o virtute masonică.


Fost Maestru Venerabil Virtual
(virtual past master)

Candidaţii la acest grad sunt deja Maeştri de Marcă şi sunt presupuşi a fi fost cândva, Maeştri Venerabili, conducători de lucrări; la început, această condiţie era efectivă, cu timpul însă, a devenit simbolică.

În 1744, la Dublin, se vorbea despre Arca Regală că este un „corp organizat de oameni care au trecut anterior la pupitru”; aşadar, obligaţia de a fi fost Maestru Venerabil de Lojă a fost un criteriu de selecţie care funcţiona în Marea Lojă a Anticilor.Aşa cum arată şi Jean Lhomme, Edouard Maisondieu şi Jacob Tomaso, cu timpul, această obligaţie a fost înlocuită cu o instalare a Candidatului într-un grup mai restrâns de Fraţi, instalare ce rămânea secretă celorlalţi.În Anglia, condiţia de a fi trecut efectiv la pupitru a fost abolită abia în 1813; în schimb, a rămas condiţia de a fi fost Maestru Venerabil ales al unei loji simbolice, pentru a deveni demnitar al unui Capitol Royal Arch.Chiar dacă Ritualul acestui grad este relativ scurt, el permite Candidatului să înţeleagă şi să reţină câteva învăţăminte esenţiale, cu forţă de valori morale şi filosofice.

Orice zidar constructor, un „Giblim”, cum era el numit în acele vremuri, poate aspira la jilţul, strana de Maestru Venerabil, la demnitatea supremă pe care au avut-o în construcţia Templului Umanităţii, atât regele Solomon cât şi Maestrul Hiram Abiff.Este nu numai un drept la onoare şi demnitate, cu acces liber şi egal fiecăruia dintre fraţi, dar este şi o obligaţie, o îndatorire pentru cei chemaţi să conducă viaţa cetăţii.Acest învăţământ, în aparenţă elementar, are o valoare primordială pentru omenirea din zilele noastre, întrucât confirmă aspiraţia străveche a omului spre democraţie.

Dar, pentru a fi un bun conducător, companionul nostru trebuie sa dea dovadă, mai întâi, că este un bun servitor al celorlalţi.Numai astfel Maestrul Mason, devenit Maestru de Marcă, poate merge mai departe, continuându-şi parcursul său de perfecţionare spre gradul următor.Filosofia gradului pune un accent deosebit pe rolul leadership-ului în Masonerie şi în viaţă: „Leadership that inspires is one that leads by exemple– precizează Rev. Jan. L. Beaderstadt, adăugând ceea ce nimeni dintre noi n-ar trebui să uite că „The man in the East will affect how others will view the organization” şi, puţin mai departe, „No one will follow a man they do not respect”.


Maestru Prea Excelent
(most excellent master)

Templul lui Solomon simbolizează, printre altele, măiestria ajunsă la culmea perfecţiunii. Ne amintim că, pentru desăvârşirea lucrării, a fost nevoie de Cheia de Boltă pentru ca Bolta Templului să se închidă, marcând încununarea unei lucrări, a unei opere unice în istoria omenirii. Aceşti RA-BO-NI, aceşti „zidari excelenţi” participă acum, cu bucurie şi cu conştiinţa datoriei împlinite, la terminarea şi consacrarea Templului regelui Solomon.

S-a împlinit visul marelui rege David, ca poporul său să construiască o casă a lui Dumnezeu; de-acum, Dumnezeu şi credinţa în Dumnezeu îşi au casa lor, nu numai în cer ci şi pe pământ. Dumnezeu este, în permanenţă, printre oameni şi în oameni şi rămâne acolo pentru ca omenirea secolului al XXI-lea să găsească, prin credinţă, drumul spre înţelegere, spre pace şi prosperitate.Este un mesaj extraordinar, prin măreţia şi actualitatea lui, şi Masoneria Universală, nu numai cea a Arcului Regal, ar fi fost incompletă fără exprimarea acestui mesaj, prin superba simbolistică a gradului de Maestru Excelent.

În realizarea marilor lucrări, ca şi în viaţa cea de toate zilele, să nu avem prejudecăţi şi, fără aroganţă, să avem forţa şi înţelepciunea să luăm lucrul de la început, atunci când este nevoie. Lucrurile şi faptele, aparent minore, se pot dovedi a fi de o importanţă covârşitoare; este un principiu de bună guvernanţă, de care societatea actuală are atâta nevoie astăzi.Aşa cum subliniază şi Rev. Jan L. Beaderstadt, în toate celelalte grade ale Francmasoneriei, acţiunea se desfăşoară în Tempul neterminat. Acum este momentul consacrării, al sărbătorii şi al bucuriei pentru lucrul bine terminat.

Acestea sunt, pe scurt, învăţămintele filosofice ale acestui grad, care se practică din sec. al XVIII-lea (din 1783 avem o primă atestare, în Middletown, Connecticut), conducându-l pe Candidat cu încă o treaptă mai aproape de climaxul Arcului Regal; un grad care, de-a lungul timpului, s-a numit Excellent Mason, Super Excellent Mason, Excellent Master sau Most Excellent Master.

 


Mason al Arcului Regal
(royal arch mason)

Locul pe care îl ocupă în Francmasonerie Arca Regală sau Arcul Regal (Royal Arch) variază de la o ţară la alta. În Masoneria engleză, căreia îi displace noţiunea de „grade superioare”, ea este considerată ca un adaos la gradul de Maestru, în concordanţă cu celebrul articol II din Actul de Unire din 1813 : „Se declară şi se stipulează cea mai pură Masonerie Antică are trei grade şi nu mai mult, adică: Ucenic Admis, Calfă (Companion) şi Maestru Mason, care include şi ordinul suprem Sfânta Arcă Regală”.Este cel mai fascinant grad, cu cea mai semnificativă simbolistică şi cea mai bogată filosofie dintre toate gradele Ritului York; probabil, din întreaga Masonerie, inspirata din istoria poporului evreu si Vechiul Testament.Atâta timp cât un individ sau un popor îşi menţine credinţa în Dumnezeu şi adoptă un comportament moral adecvat, el are toate şansele să beneficieze de o soartă bună; aşa a fost şi cu poporul evreu care a prosperat, atâta timp cât nu l-a uitat pe Dumnezeu, rămânându-i credincios.

După aceea şi până la venirea lui Zedechia (sau Zedekiah), urmaşii nu au ascultat poveţele lui Ieremia, au încurajat necredinţa şi nesocotinţa, îndepărtându-se de la Cuvântul Domnului; până şi Casa Domnului, Sfântul Templu al lui Solomon, a fost păngărit prin purtarea nedemnă a oamenilor regelui, a clerului şi a poporului.Atunci a sosit aspra pedeapsă a lui Dumnezeu, regele Nabucodonosor a distrus, prin foc şi sabie, cetatea Ierusalimului, a distrus din temelii Templul lui Solomon, a omorât bătrâni, femei şi copii şi a luat în captivitate 4.600 de evrei, ducându-i la Babilon.Aşadar, o primă învăţătură este aceea că un popor fără  Dumnezeu  este  condamnat,  mai  devreme  sau  mai  târziu,  la  distrugere  şi pierzanie.

Filosofia gradului se bazează pe legenda construcţiei celui de la doilea Templu, de către evreii eliberaţi din captivitate, de bunul rege Cyrus cel Mare, construcţie care a durat din 520 î.Hr. până în 515 î.Hr.Dincolo de aceste repere istorice, se impun câteva considerente de ordin filosofic. Cei întorşi erau nu cei ce fuseseră luaţi în captivitate, ci o altă generaţie, urmaşii celor aduşi la Babilon.Nu atât elementul biologic şi antropologic este important, ci faptul că cei care au ajuns la Babilon în robie, părăsiseră credinţa în Dumnezeu, iar cei care s-au întors au fost în măsură să se elibereze, tocmai pentru că şi-au regăsit această credinţă.De aceea, la trecerea Primei Perdele, Parola este „Eu sunt cel ce sunt”, cuvinte care numai prin ele insele, exprima intreaga filozofie a existenţei. Cei care doresc să-l găsească pe Dumnezeu, sau să-l regăsească, nu au nevoie de semne particulare, de elemente de identificare. Dumnezeu se arată sau nu pentru cel care ştie sau nu ştie -l vadă. El este cel care este.

Ideea de continuitate istorică prin restabilirea credinţei îi îndeamnă pe evrei să recupereze din ruine tot ceea ce poate fi util în noua lucrare si acolo, în acele ruine, în subsol, în cripte, fraţii au găsit Echerul, bijuteria purtată de fostul meşter Hiram. Tot astfel au găsit şi Cheia de Boltă, precum şi textul profeţiei lui Ieremia.Aici avem de a face cu o teză filosofică de mare actualitate: preluarea critică a trecutului istoric, asumarea păcatelor şi a greşelilor individuale şi colective şi, pe această bază, mersul mai departe, spre progres şi prosperitate.Dar, căutarea în cripta vechiului Templu, cu alte cuvinte căutarea în experienţa trecută a civilizaţiei umane, a condus la cea mai fabuloasă descoperire: cufărul minunat în care se aflau câteva obiecte: mana divină, destinată să asigure supravieţirea poporului evreu, toiagul lui Aaron, semn al legitimităţii istorice şi, în mod cu totul deosebit, textul Sfintei Legi, recunoscut ca atare de însuşi Zorobabel.

Au fost, de asemenea, descoperite Chivotul Legii cu Legea divină, ambele în original; Dumnezeu şi-a întors din nou faţa sa către poprul evreu condus de Zorobabel. Iată şi însemnarea făcută de însuşi regele Solomon: „Depus în anul Luminii 3000, de către Solomon, Regele Israelului, Hiram, regele Tyrului şi Hiram Abif, pentru binele întregii omeniri şi, în special, pentru poprul evreu”. Este aici chintesenţa filosofiei masonice, în general, şi a Arcului Regal în special: munca pentru binele întregii omeniri.

Acest grad aduce o contribuţie uriaşă la desăvârşirea filosofiei masonice a gradului de Maestru Mason. Prin moartea lui Hiram Abif, „Cuvântul” – Logosul divin – a fost pierdut; el a fost înlocuit prin „Cuvântul Substituit”, din chiar dispoziţia regelui Solomon, pentru ca Fraţii să poată lucra, în continuare.Gradul de Mason al Arcului Regal recuperează „Cuvântul pierdut” şi îl oferă întregii Masonerii, aşa cum detaliază, pe larg, într-una din cărţile sale, Jacques Thomas. Să ne amintim că, această problemă a constituit unul dintre punctele majore de divergenţă între „Antici şi Moderni”, soluţionată prin compromisul din 1813 (Actul de Unire).Cu riscul de a fi luat drept un apologet al Arcului Regal American (ceea ce şi sunt), cred cu convingere, că putem să admitem că cele patru grade capitulare ale Ritului York formează un ansamblu, o succesiune logică, un ciclu în spirală, o înlănţuire indispensabilă de trepte de progres.

Numai în acest fel poţi să ajungi la întreaga Lumină, numai în acest fel poţi să speri în întregul Adevăr. Cuvântul Divin se regăseşte prin trudă, prin căutarea febrilă în ruinele propriei fiinţe, până la regăsirea propriei credinţe, până la găsirea Dumnezeului din noi înşine, pe care vechii evrei „l-au numit fără -l numeascăYAHWE (IEHOVAH), prin cele patru litere IHVH, înscrise pe Arca Alianţei.Masoneria Arcului Regal a reprezentat grafic, prin simbolul său specific, numele sacru al Marelui Creator, respectiv prin crucea TAU înscrisă într-un triunghi şi totul înscris în cerc: Dumnezeu este Totul, se manifestă prin Prezenţa Absolută, Cunoaşterea Absolută şi Puterea Absolută, întreită exprimare a unuia şi aceluiaşi Dumnezeu. Da, aceasta este pură filosofie, fascinantă şi bogată, o filosofie a Arcului Regal American, o filosofie care arată calea spre Binele întregii omeniri. „Kodesh L’Adonai”, „Slavă Domnului”, este deviza noastră şi ea îşi arată întregul ei sens.