RITUL YORK ROMANIA

 Motto: „Masoneria este mai curând un mod de viaţă”

La origine, francmasoneria se confundă cu istoria şi civilizaţia omenirii, societăţile oculte din Mesopotamia, Grecia sau Egiptul antic având coduri etice, morale şi sisteme iniţiatice, pe care le găsim şi în masoneria modernă.

Masoneria nu a fost organizată pentru spectatori şi nu face prozelitism, născându-se doar din dorinţa de a se asocia şi de a lucra împreună pentru binele umanităţii, a oamenilor care pun preţ pe gândire, mulţi având idei diferite, dar cu o unanimă credinţă în Dumnezeu, Patrie, Frăţie şi în valorile morale ale omenirii.1914 translation by H. Rackham

Masoneria nu este nici politică şi nici religioasă, fiind admişi oameni de credinţe şi ideologii diferite. Nu există dogme teologice, singura cerinţă fiind credinţa într-o Fiinţă Supremă corespunzătoare propriei religii (ex. Dumnezeu pentru creştini s.a.), ateismul fiind considerat o formă de ignoranţă.Ocultarea voită a ritualurilor şi cunoştinţelor masonice a apărut din necesitatea firescă de protejare a acestor valori faţă de răuvoitori sau faţă de cei care nu au capacitatea de înţelegere necesară, dar unul din principiile de bază în masonerie este că nu se impune nici o limită în căutarea Adevărului. Adevărul sau Cunoaşterea sunt asimilate prin cuvântul generic Lumină şi este datoria sacră a fiecărui mason deMareste Imaginea a nu se opri niciodată pe această Cale, căutând neobosit Lumina.

Pe acest drum, el nu se află niciodată singur, fiind ghidat de o Călăuză. Ca pe orice cale, avansarea este progresivă, pas cu pas, îndepărtând una după alta perdelele alegorice cu ajutorul simbolisticii şi aplicând cunoştinţele căpătate astfel încât fiecare piatră necesară construirii Templului Spiritual să fie perfect şlefuită.

În Masoneria Simbolică, calea cunoaşterii este structurată pe trei grade: ucenic (discipol), calfă (companion) şi maestru.
Ucenicul (discipolul) începe să descopere noi sensuri ale vieţii, altele decât cele aparente la prima vedere şi începe să înţeleagă că matematica, geometria şi uneltele de lucru au semnificaţii mult mai profunde decât gândeşte majoritatea oamenilor. Aici învaţă că dragostea frăţească şi adevărul sunt ingredientele necesare unei vieţi ordonate şi dezvoltării spirituale.

La gradul de calfă (companion) se învaţă că accesul spre Lumină se face pe calea minţii, scăpând de sub stăpânirea celor cinci simţuri şi că deşi nu este încă în posesia secretelor şi înţelepciunii unui maestru ia parte direct la construirea templului umanităţii.

Gradul de maestru mason dezvăluie sublimele adevăruri necesare unei vieţi bine structurate pe pământ şi speranţa într-o viaţă spirituală eternă. Vorbind în sens esoteric, la acest nivel sunt deschise toate canalele energetice principale care îi permit să acceseze energia cosmică şi inteligenţa universală, dar acest acces depinde numai de străduinţa, perseverenţa şi dorinţa sa de a progresa pe calea Luminii.

Pentru a-i ajuta şi călăuzi pe cei care caută mai multă Lumină au fost structurate riturile de perfecţionare, dintre care amintim Ritul de York, Ritul Scoţian Antic şi Acceptat, Memphis-Misraim, Ritul Scoţian Rectificat, ş.a.Indiferent de denumire, structură şi simbolistică riturile îşi au originea în Masoneria Simbolică şi nu pot exista în afara acesteia, scopul lor fiind de a crea un Maestru mason desăvârşit.

Nici un rit de perfecţionare nu poate exista fără şi în afara unei Mari Loji, după cum nici o Mare Lojă nu poate progresa fără un rit de perfecţionare.