MASONERIA CRIPTICA
(CRYPTIC MASONRY)

Ritul Criptic al Francmasoneriei, (cum mai sunt numite aceste grade criptice), se întoarce cu câteva secole înapoi, revenind la templul lui Solomon, pentru a scoate la lumină secretele criptelor din subsolul Templului cu ajutorul simbolic al trio-ului format din regele Solomon, regele Hiram din Tyr şi Maestrul Hiram Abif.  Cei trei Maeştri sus-numiţi deţineau secretele privind îndepărtarea fiilor lui Israel de la legile scrise în manuscrisele lui Moise şi ale profeţilor şi ştiau că duşmanii lor vor îndeplini pedeapsa Domnului distrugând Cetatea şi Templul, furând bogăţiile Sfântului Altar, care vor fi astfel pierdute,  pe  veci.  Un  învăţământ  esenţial  ni  se  propune  imediat:  înţelepciune înseamnă anticipare, prudenţă şi prevedere.

Aşa s-a născut ideea construirii celor nouă arcade subterane care porneau de la apartamentul regelui Solomon şi coborau sub Sanctum Sanctorum; cea de a noua arcadă, construită chiar de cei trei – Solomon, Hiram din Tyr şi Hiram Abiff – era cea mai secretă şi în ea au  fost  depuse  copii  ale  textelor  sfinte,  în Chivotul Legii, spre conservare istorică, precum şi cheile descifrării lor. „Comorile adevărate sunt ascunse”, este un percept filosofic care se deprinde din acest amănunt, lăsând omenirea să se întrebe, de atunci şi până astăzi, dacă este vorba despre comori materiale sau spirituale, acestea din urmă fiind ascunse în străfundurile sufletului uman.

 


MAESTRU REGAL
(ROYAL MASTER)

Ritualul ni-l prezintă pe Adoniram, nerăbdător să primească Cuvântul Sacru al Maestrului, înainte de termen, respectiv înainte de terminarea Templului, pentru eventualitatea că unul dintre cei trei Maeştri ar putea muri, între timp. „Dacă voi muri, secretul va fi îngropat aici”, a pronunţat Hiram Abiff decizia sa fermă, ţinându-i lui Adoniram o predică despre moarte, o explicaţie impresionantă a implicaţiilor filosofice ale morţii.

Implicatii filozofice, pe care Rev. Jan L. Beaderstadt le identifică, le clarifică şi le comentează, după cum urmează:

  • Moartea este serioasă, dar nu îngrozitoare;
  • Gândul despre moarte este inevitabil, ca şi data venirii ei; toţi oamenii, de la Adam încoace, ajung la experienţa morţii;
  • Moartea încheie lucrarea oamenilor pe pământ, lăsându-le speranţa în bucuria vieţii de apoi;
  • În faţa morţii, toţi suntem egali;
  • Întrucât, cu fiecare zi ce trece, ne apropiem de moarte, ar trebui să folosim timpul în mod înţelept;
  • În timpul vieţii să construim templul interior, dedicat lui Dumnezeu;
  • La moarte, primim răsplata pentru munca pe pământ;
  • Nu suntem singuri în această viaţă pe pământ, nu vom fi singuri nici dincolo, unde îi vom găsi pe înaintaşii noştri glorioşi;
  • Moartea ne curmă toate îndoielile şi ne scoate din întuneric;
  • Credinţa este speranţa în acţiune.

 

Fiecare din cele  zece  învăţăminte  despre  moarte  constituie,  în  sine,  un  subiect  de dezbatere teologică, filosofică şi ezoterică, pe care acest grad ni-l propune prin dialogul între Hiram şi Adoniram. Hiram are simţul responsabilităţii supreme şi perspectiva morţii îl găseşte pregătit pentru salvarea misiunii sale. Acum, la acest grad, înţelegem perfect forţa morală şi tăria de caracter a Maestrului Hiram, când a înfruntat moartea, în faţa celor Trei Calfe Rele, la gradul 3 de Maestru Mason, demonstrând că există valori perene, trainice, pe care moartea nu le alterează.

 


MAESTRU SELECT
(SELECT MASTER)

Mesajele acestui moment al parcursului de cunoaştere ne sunt transmise prin Ritualul construit în jurul incidentului creat de intrarea nepermisă a lui Zabud în Bolta Secretă a Criptei subterane a Templului lui Solomon.

Este o pledoarie pentru onestitate şi integritate morală; păstrarea secretului depăşeşte sfera noţiunii de obligaţie şi devine o virtute. Această virtute este accesibilă numai celui „ales”, celui „selectat”, unui „Ish Sodi” (omul pe care l- am ales). În ciuda pătrunderii sale neautorizate, Zabud nu a fost pedepsit, aşa cum iniţial hotărâse, cu tristeţe dar cu nepărtinire, însuşi Solomon; zelul, fervoarea şi devotamentul lui Zabud au fost recunoscute de companioni, astfel încât prietenul regelui a fost socotit demn de a participa la punerea la adăpost a Cuvântului Sacru.


MAESTRU SUPER EXCELENT
(SUPER EXCELENT MASTER)

Din punct de vedere al cronologiei istorice, evenimentele la care se referă acest grad le preced pe cele din legenda gradului de Mason al Arcului Regal.

Pe tronul marelui   rege  David   a   ajuns,   fără  să   aibă  o descendenţă directă, ca ultim rege al Iudeei, Zedechia (Zedekiah); fiind înscăunat cu ajutorul lui Nabucodonosor, prietenul său şi regele Babilonului, un rege strălucit, arhitect şi bun strateg militar. Trădând prietenia faţă de Nabucodonosor şi ignorând avertismentele profetice ale  credinciosului  Ieremia,  Zedechia  a organizat o revoltă împotriva celui care l-a ajutat.

În 588-587 î.Hr., Ierusalimul a fost asediat de armata lui Nabucodonosor, cetatea a fost distrusă, la fel şi Marele Templu, măreaţa operă visată de regele David şi realizată de înţeleptul fiu al acestuia, marele rege Solomon. Filosofia gradului condamnă trădarea. Nu numai că şi-a trădat prietenul şi binefăcătorul, dar regele Zedechia a devenit simbolul trădării lui Dumnezeu, ca şi mulţi dintre predecesorii săi, care s-au abătut de la credinţa în Dumnezeu şi de la linia regilor David şi Solomon. Un popor care părăseşte credinţa în Dumnezeu este părăsit, la rândul lui de Dumnezeu; el nu are altă cale decât a pierzaniei.