RITUL YORK ROMANIA

Ritul York Romania este un Ordin invitațional de Perfecționare ce își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Masonerie Regulare și ale Marii Loji Naționale din România.

Condiţia esenţială pentru a putea fi primit în Ordin este aceea de a fi Maestru Mason activ și în Good Standing în cadrul unei loji recunoscute de M:.L:.N:.R:.

Ordinul este deschis pentru bărbaţii care au vârsta de 21 de ani împliniţi, de orice rasă sau religie, de bună reputaţie şi care îndeplinesc condiţia esenţială de admitere menţionată mai sus.